Direct: mercredi de 21h à 22h
rediffusion: lundi de 11h à 12h
Direct: dimanche 11h à 12h
rediffusion: mardi 22h à 23h
Direct: Samedi de 10h à 11h
rediffusion: Jeudi de 20h à 21h
Direct: mercredi 20h à 21h
rediffusion: vendredi 11h à 12h